Maatwerk voor ambitieuze ondernemers

Succesvol ondernemen vraagt om maatwerk en flexibiliteit. De verkaveling van bedrijvenpark Maastricht Zuid is dan ook afgestemd op individuele ruimtebehoefte van de gebruikers. 

Zo heeft u optimale vrijheid bij de keuze voor locatie en omvang van uw kavel.

GEÏNTERESSEERD IN EEN BEDRIJFSKAVEL?

bedrijfskavels-op-maat-maastricht.jpg

Kavels beschikbaar 

Kavels passend bij uW behoefte

De grootte van de kavels wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw ruimtebehoefte, evenals uw vestigingsvoorkeur op het terrein. De kavels van Bedrijvenpark Maastricht Zuid liggen in het rode gedeelte van de kaart.

Download de kaart als PDF

 

BEELDKWALITEITSPLAN

In het beeldkwaliteitsplan zijn de uiterlijke kenmerken van het gebied in kaart gebracht. Het gaat ondermeer om de uitstraling van de openbare ruimte en de architectonische kwaliteit.

DOWNLOAD PDF

BESTEMMINGSPLAN

Met bestemmingsplannen regelt de gemeente het toegelaten gebruik en de bebouwingsmogelijkheden van gronden en bouwwerken binnen haar gemeentegrenzen (de ruimtelijke ordening).

BeKIJK OP RUIMTELIJKEPLANNEN.NL

VISIE BEDRIJVENTERREIN

Met deze visie wordt ingezet op het behoud van bestaand ondernemerschap en wordt ruimte geboden voor nieuw ondernemerschap.

DOWNLOAD PDF